Maatregelen auto & mobiliteit

Maatregelen auto & mobiliteit

Afschrijvingstabel niet meer verplicht  Voor de berekening van de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) kan de afschrijving vanaf 1 januari 2018 ook worden bepaald aan de hand van de werkelijke waarde. Parallelimporteurs, ondernemers maar ook...
Maatregelen auto & mobiliteit

Maatregelen BTW & Accijns

Aanscherping definitie geneesmiddel  Door een uitspraak van de Hoge Raad van 11 november 2016 vallen ook producten, zoals tandpasta en zonnebrandmiddel onder het verlaagd 6% btw-tarief voor geneesmiddelen. Als gevolg hiervan worden ook andere producten in onder meer...
Maatregelen auto & mobiliteit

Maatregelen Internationaal

Negeren Fiscale eenheid (FE) voor voorkomingswinst Bij het berekenen van de voorkomingswinst (winst waarover een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting moet worden verleend) houdt de Belastingdienst geen rekening met royaltyvergoedingen die binnen een...
Maatregelen auto & mobiliteit

Maatregelen werkgever

Heffingskorting buitenlandse werknemer  Onder de huidige wetgeving zijn de via de loonheffing verleende heffingskortingen voor een groep buitenlands belastingplichtigen hoger dan de heffingskortingen waarop zij in de inkomstenbelasting recht op hebben. Het teveel...
Maatregelen auto & mobiliteit

Maatregelen ondernemingen

Nieuwe tarieven IB/PVV Per 1 januari 2018 hebben ondernemers die via een eenmanszaak, vof of maatschap hun onderneming drijven naar verwachting te maken met de volgende tarieven in box 1 voor de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen (IB/PVV). Tarieven box 1...
183 dagen regel grensarbeider

183 dagen regel grensarbeider

bent u grensarbeider en woont u in België woont en werkt u in Nederland als werknemer? Dan bepaalt het belastingverdrag dat Nederland belasting mag heffen voor de dagen dat u in Nederland werkt. Echter als u geen Nederlandse werkgever heeft, èn er geen Nederlandse...