Wijzigingen arbeidsomstandighedenwet per 1-1-2017

Het gaat om wijzigingen in verband met de versterking van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. In het oog springende veranderingen zijn:...

Slapend dienstverband

Werknemers die bij ziekte, na twee jaar loondoorbetaling, op initiatief van de werkgever worden ontslagen, hebben recht op een transitievergoeding. Derhalve zie je in de praktijk steeds vaker het fenomeen dat werkgevers het dienstverband na twee jaar ziekte in stand...

Aftrek Belgische RSVZ premies

Bij de omrekening van Belgisch loon naar Nederlands loon zijn voor werknemers en directeuren/bestuurders de Belgische betaalde RSVZ premies ( voor een deel ) aftrekbaar. Voor directeuren/bestuurders die in België als zelfstandige worden aangemerkt is dat op basis van...