Maatregelen werkgever

Maatregelen werkgever

Heffingskorting buitenlandse werknemer  Onder de huidige wetgeving zijn de via de loonheffing verleende heffingskortingen voor een groep buitenlands belastingplichtigen hoger dan de heffingskortingen waarop zij in de inkomstenbelasting recht op hebben. Het teveel...
Maatregelen werkgever

Maatregelen ondernemingen

Nieuwe tarieven IB/PVV Per 1 januari 2018 hebben ondernemers die via een eenmanszaak, vof of maatschap hun onderneming drijven naar verwachting te maken met de volgende tarieven in box 1 voor de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen (IB/PVV). Tarieven box 1...

Actualiteiten belastingen

No show en BTW Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft beslist dat een hotel geen BTW is verschuldigd over het ontvangen bedrag als een klant niet komt opdagen. Er is dan geen sprake van een prestatie voor de BTW maar een niet belaste schadevergoeding. In geval, dat...